This text is replaced by the Flash movie.
O MNIE | RODZINA | AKTUALNOŚCI | REGIONALIA | PRACA | GALERIA | KONTAKT | LINKI | SONDA 

O MNIE

Witold Omieczyński
Regionalista, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie. Prezes Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1984 - 2002 oraz 2004 - nadal. Za całokształt działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej wyróżniony tytułem: Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel(2004). 

Rodowity Śmigielanin. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (1972) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1977). Ukończył dodatkowo Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (1991) oraz Podyplomowe Studium Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim (1999). Pracował w Ośrodku Szkoleniowym i Domu Pracy Twórczej SIMP w Rydzynie (1979), oraz w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie (1979-81). Pierwszy dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie (1981-91) - organizator jego trwałych podstaw administracyjnych, struktury i zbiorów. Muzeum odgrywa znaczącą, kulturotwórczą rolę na Ziemi Kościańskiej. Następnie Kierownik Wydziału Inspekcji ds. Zabytków Nieruchomych Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Lesznie (1991-96). Od 01.09.1996 r. dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie.Patrz: Muzeum Okręgowe w Lesznie.

Kontynuator kilku pokoleniowej, społecznikowskiej tradycji rodziny Omieczyńskich w Śmiglu. Pradziadek Teodor nauczyciel, szanowany sędzia pokoju, sprowadził ponad 100 lat temu rodzinę do Śmigla z Waszkowa k. Ponieca, kupując obecny dom rodzinny od Antoniego Drótkowskiego. Z kolei dziadek Wincenty – był kupcem – drogerzystą, znanym fotografem Śmigla i okolicy w latach 1910 – 1930, wydawcą pocztówek śmigielskich, działaczem polskich organizacji społecznych. Ojciec Władysław – także drogerzysta dał się poznać jako utalentowany aktor i reżyser miejscowego Towarzystwa Miłośników Sceny. Witold Omieczyński sprostał na tym polu tradycjom rodzinnym.Współzałożyciel Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego w Śmiglu i jego pierwszy prezes. Nadał towarzystwu zasadnicze kierunki działania polegające na upowszechnianiu wiedzy o regionie śmigielskim ze szczególnym uwzględnieniem patriotycznych tradycji historycznych i kulturalnych. organizując m.in. miejsko gminne wieczornice z okazji powstania wielkopolskiego 1918/19, odzyskania Niepodległości, okolicznościowe prelekcje oraz uroczysty obchód 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej, którego głównym akcentem była msza polowa na rynku śmigielskim. Ponadto, w latach 1964-72 członek Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor i drużynowy w Hufcu ZHP Śmigiel. Członek m.in. Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego (1979-81), Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1980). Od 1984 r członek wspierający Towarzystwa Śpiewu "Harmonia" w Śmiglu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiglu. Od 1991 r. współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu. Od czerwca 2003 skarbnik KBS Śmigiel, następnie od 2006 - 2009 II Starszy. Od 1997 r. członek Stowarzyszenia Związku Muzeów Polskich a od 2001r. członek Zarządu Głównego tego Związku. Od 1999 r. członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "SULIMA" w Lesznie, a od 2001r. także członek Instytutu im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Lesznie, od 2002 należy do Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. W grudniu 2003 r. wespół z tak znanymi Śmigielanami jak dr Stefan Grys, prof. Tadeusz Mendel i prof. Kazimierz Przyszczypkowski współzałożyciel Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Znany, wieloletni działacz samorządowy. posiadający doświadczenie i długoletnią praktykę oraz znajomość pracy w administracji państwowej i samorządowej. W 1989r. kandydat niezależny w wyborach do Sejmu RP, 1990 członek Komitetu Obywatelskiego Ziemi Śmigielskiej i współzałożyciel, Biuletynu Informacyjnego. W latach 1990-94 radny samorządowy I kadencji, Przewodniczący pierwszej Rady Miasta i Gminy Śmigiel w III Rzeczypospolitej, w latach 2002 - 2006 radny IV kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Współorganizator społecznych komitetów remontów: wieży kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej oraz barokowego kościółka cmentarnego p.w. Św. Wita w Śmiglu (1996-98) , na które to cele pozyskał znaczące środki finansowe. Propagator idei ochrony zabytków w gminie Śmigiel, inicjator wpisania do rejestru zabytków Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, inicjator opracowania o zabytkach śmigielskich 

Autor i redaktor licznych wydawnictw muzealnych oraz publikacji i artykułów w regionalnej prasie, dotyczących historii i kultury naszego regionu m.in. wspólnie z dr Piotrem Bauerem publikacji pt. „Śmigiel w powstaniu wielkopolskim 1918/19”(1988/89), folderu z planem miasta i mapką gminy pt. "Śmigiel - miasto i gmina" (1993), pierwszego w historii miasta tego typu opracowania, współautor "Słownika biograficznego Powstańców Wielkopolskich 1918/19" (2002), dla którego opracował 15 biogramów organizatorów i dowódców powstania na Ziemi Śmigielskiej. Konsultant pierwszej w historii miasta promocyjnej kasety video: „Tam, gdzie wiatraki …”. 

Żonaty od 1980 r. z Małgorzatą z d. Dobrzyńską, mają dwoje dzieci – córkę Annę (1981) i syna Michała (1984). 

Wyróżniony m.in.: Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego" (1988), Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" (1990), Brązowym Krzyżem Zasługi (1994), Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1995), Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2010). 

Zobacz także: Muzeum Okręgowe w Lesznie